Поверителност

GDPR

 

Защита на личните данни на СМДЛ ИМУНОЛАБ – СМ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).